Dak en zinkwerk

Reinigen van dakgoten en afvoeren

Lekkage reparatie dakafvoer

reparatie en vernieuwen zinkgoten

het vernieuwen van de dakafvoeren op het platte dak